top of page

Mijn profiel

Verbinding organiseren. Dat is de kern van mijn mensgericht veranderaanpak. Vaak hoor ik terug dat mijn enthousiasme, doorzettingsvermogen en persoonlijke aanpak mensen en ideeën bij elkaar brengt, waardoor veranderingen zich kunnen voltrekken. Ruimte creëren binnen duidelijke kaders geeft vrijheid om diepere lagen aan te spreken en belemmerende patronen bespreekbaar te maken. Door aan te sluiten en verbinding te maken raken mensen geïnspireerd en zetten stappen naar hun doelen. Persoonlijk leiderschap versterken.

  

Kernbegrippen voor Gerard: Levendigheid, Dialoog, Eigenaarschap, Duidelijkheid, Resultaat, Lef, Sensitiviteit, Verbinding. 

 

 

Rode draad in mijn loopbaan. Na meer dan 13 jaar in de commerciële dienstverlening en bancaire sector werkzaam te zijn in projecten, management, automatisering en LEAN ging ik werken als teamcoach en organisatie adviseur.

Gedreven door de vraag wanneer teams werkelijk het verschil kunnen maken. Gerard specialiseert zich op vragen gericht op het begeleiden van management en managementteams op gebied van organisatieontwikkeling en -aansturing. 

Hij heeft veel gevoel en expertise opgebouwd voor het begeleiden van mensen en teams in ontwikkeling. Mensen en teams bewust maken van hun kracht en kwaliteiten en vanuit die bron beweging organiseren gericht op hun doelen.

Studies. Gerard is geboren in Groningen en opgegroeid in Breda. Hij heeft de studie Logistiek en Technische vervoerskunde gedaan aan de NHTV. Hierdoor heeft hij geleerd om te kijken naar bedrijfsprocessen en deze te optimaliseren. Nadien heeft hij in Engeland (Humberside University) gestudeerd en zijn MBA titel gehaald. Deze bedrijfskundige verbreding geeft hem meer inzicht in management processen. Nadat hij zich specialiseert op veranderingsprocessen in organisaties volgt hij diverse opleidingen en cursussen bij SIOO en Ernst & Young. Daarna richt hij zich op het verdiepen van kennis op gebied van persoonlijke effectiviteit, samenwerken, systemisch interveniëren, U-theorie en teamcoaching.

Diverse trainingen over coaching en leiderschap.

bottom of page