Module Duurzame Inzetbaarheid Hanzehogeschool

Afgelopen week is de module over duurzame inzetbaarheid van de Leergang Positieve Psychologie gestart aan de Hanzehogeschool. Als gastdocent verzorg ik samen met Karin Gritter van Coaching Noord Nederland vijf avonden over dit onderwerp. Centraal staan de drie pijlers: vitaliteit, motivatie en competenties. We zoomen in op de analyse en beleid in organisaties en de rol die leidinggevenden kunnen vervullen in bijvoorbeeld een goede dialoog. Welke interventies zijn effectief gebleken en wat is de samenhang met leeftijd? Uit onderzoek weten we dat bijvoorbeeld een leven lang leren en een goede sociale context heel belangrijk is. Wat kunnen individuele medewerkers doen om zo lang mogelijk, met plezier en in goede gezondheid te blijven functioneren is een relevante vraag waar we op ingaan. Het is inspirerend om je te verdiepen in dit belangrijke onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt. Zeker als je je beseft dat vergrijzing de komende jaren een rol gaat spelen in organisaties en zinvol werk, van betekenis zijn in de maatschappij en een goede sociale context belangrijke pijlers zijn voor ons geluk!


Recente berichten
Archief