Persoonlijk leiderschap voor artsen


Voor medisch specialisten heeft Marjo een training ontwikkeld over leiderschap en persoonlijk leiderschap. Juist voor professionals in een horizontaal georganiseerde vakgroep zonder hiërarchische posities is leiderschap essentieel. Om de balans tussen autonomie en gemeenschappelijkheid te versterken is het goed te weten wat je als vakgroeplid belangrijk vindt, waar je staat in de groep en hoe je op een constructieve manier invloed uitoefent. Inzicht in je eigen kwaliteiten en overtuigingen vormen de basis voor een goede samenwerking waarin je in gezamenlijkheid de prioriteiten en taakverdeling bepaalt. Neem zelf ook regie over de sfeer en de manier waarop je plezierig en goed samenwerkt. Voor de Academie voor Medisch Specialisten geef ik deze training in ziekenhuizen.


Recente berichten
Archief