Workshop Kijken naar Verandering 22 maart 2018

Voor de derde keer georganiseerd!

Je hebt als directeur, manager, of als adviseur al het nodige meegemaakt als het gaat om het leiden van veranderingsprocessen in organisaties. Je kent het gevoel van: je wilt vooruit, maar het lukt even niet. Je weet dat veranderen onzekerheid geeft en weerstanden. En je beseft dat als je er midden in zit, angst om grip te verliezen of durven te vertrouwen vaak in de weg zitten. Kortom: je realiseert je dat er een onderstroom is vol lastige, ongrijpbare kanten. En dat we, ondanks dat inzicht, toch vaak teruggrijpen op traditionele veranderaanpakken die gebaseerd zijn op maakbaarheid, ontwerp, planning en controle. De vraag is: hoe kan het anders?

We gaan met je op ontdekkingsreis. We reiken je vier perspectieven of ‘brillen’ aan om naar veranderen te kijken: de toekomst, het verleden, jezelf en het systeem. We verkennen deze brillen met korte oefeningen. Door zo op verschillende manier te leren kijken naar de veranderwerkelijkheid verrijk je je blik, ga je andere mogelijkheden zien en verruim je je repertoire aan manieren om veranderprocessen te beïnvloeden.

Wat gaan we doen?

Durf jij te reflecteren op je perspectief op veranderen? Te kijken naar de kracht van het delen van waarden, bezieling en samenwerking? Te bezien welk perspectieven op verandering je voorstaat in de dilemma’s van gevoel - verstand, verleden-toekomst, van collectief-individueel? Begeleiders Gerard Kosters en Joris Brenninkmeijer, delen deze dag graag onze inzichten uit opgeteld meer dan 40 jaar praktijkervaring als teambegeleiders, (interim)manager en coach.

Doelgroep

Directeuren, managers, leidinggevenden, adviseurs of projectleiders met de nodige kennis en ervaring met veranderen, organiseren en innoveren. Die een actieve rol hebben in een complexe verandering in hun organisatie. Die willen leren en breder naar ontwikkelen van organisaties kijken en daarbij effectieve veranderstrategieën willen inzetten. Die op zoek zijn naar manieren om bezieling en betrokkenheid te vergroten, die nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven op veranderen.

Datum

22 maart 2018, 9.00u-17.00u

Wat levert het je op?

- je leert meervoudig kijken naar verandering

- je leert meer oog te krijgen voor de onderstroom van verandering

- je leert welke mogelijkheden dit oplevert voor jou als veranderaar

- je doet nieuwe inspiratie op

Plaats

Huis Ter Hanshouwe, Peize

Kosten

De kosten bedragen €325,-- (exclusief lunch en lokatie)

Meedoen?

Opgeven kan door een mail te sturen naar gerard@eyeopener.eu o.v.v. meedoen workshop Kijken naar verandering.

#organisatieverandering #workshop

Recente berichten
Archief